mailing list of musl libc
 help / color / mirror / code / Atom feed
048fdea79707a6b590e4ecb563943d5cdd38db82 blob 11178 bytes (raw)

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
 
#define __NR_restart_syscall	0
#define __NR_exit	1
#define __NR_fork	2
#define __NR_read	3
#define __NR_write	4
#define __NR_open	5
#define __NR_close	6
#define __NR_creat	8
#define __NR_link	9
#define __NR_unlink	10
#define __NR_execve	11
#define __NR_chdir	12
#define __NR_mknod	14
#define __NR_chmod	15
#define __NR_lchown	16
#define __NR_lseek	19
#define __NR_getpid	20
#define __NR_mount	21
#define __NR_setuid	23
#define __NR_getuid	24
#define __NR_ptrace	26
#define __NR_pause	29
#define __NR_access	33
#define __NR_nice	34
#define __NR_sync	36
#define __NR_kill	37
#define __NR_rename	38
#define __NR_mkdir	39
#define __NR_rmdir	40
#define __NR_dup	41
#define __NR_pipe	42
#define __NR_times	43
#define __NR_brk	45
#define __NR_setgid	46
#define __NR_getgid	47
#define __NR_geteuid	49
#define __NR_getegid	50
#define __NR_acct	51
#define __NR_umount2	52
#define __NR_ioctl	54
#define __NR_fcntl	55
#define __NR_setpgid	57
#define __NR_umask	60
#define __NR_chroot	61
#define __NR_ustat	62
#define __NR_dup2	63
#define __NR_getppid	64
#define __NR_getpgrp	65
#define __NR_setsid	66
#define __NR_sigaction	67
#define __NR_setreuid	70
#define __NR_setregid	71
#define __NR_sigsuspend	72
#define __NR_sigpending	73
#define __NR_sethostname	74
#define __NR_setrlimit	75
#define __NR_getrusage	77
#define __NR_gettimeofday_time32	78
#define __NR_settimeofday_time32	79
#define __NR_getgroups	80
#define __NR_setgroups	81
#define __NR_symlink	83
#define __NR_readlink	85
#define __NR_uselib	86
#define __NR_swapon	87
#define __NR_reboot	88
#define __NR_munmap	91
#define __NR_truncate	92
#define __NR_ftruncate	93
#define __NR_fchmod	94
#define __NR_fchown	95
#define __NR_getpriority	96
#define __NR_setpriority	97
#define __NR_statfs	99
#define __NR_fstatfs	100
#define __NR_syslog	103
#define __NR_setitimer	104
#define __NR_getitimer	105
#define __NR_stat	106
#define __NR_lstat	107
#define __NR_fstat	108
#define __NR_vhangup	111
#define __NR_wait4	114
#define __NR_swapoff	115
#define __NR_sysinfo	116
#define __NR_fsync	118
#define __NR_sigreturn	119
#define __NR_clone	120
#define __NR_setdomainname	121
#define __NR_uname	122
#define __NR_adjtimex	124
#define __NR_mprotect	125
#define __NR_sigprocmask	126
#define __NR_init_module	128
#define __NR_delete_module	129
#define __NR_quotactl	131
#define __NR_getpgid	132
#define __NR_fchdir	133
#define __NR_bdflush	134
#define __NR_sysfs	135
#define __NR_personality	136
#define __NR_setfsuid	138
#define __NR_setfsgid	139
#define __NR__llseek	140
#define __NR_getdents	141
#define __NR__newselect	142
#define __NR_flock	143
#define __NR_msync	144
#define __NR_readv	145
#define __NR_writev	146
#define __NR_getsid	147
#define __NR_fdatasync	148
#define __NR__sysctl	149
#define __NR_mlock	150
#define __NR_munlock	151
#define __NR_mlockall	152
#define __NR_munlockall	153
#define __NR_sched_setparam	154
#define __NR_sched_getparam	155
#define __NR_sched_setscheduler	156
#define __NR_sched_getscheduler	157
#define __NR_sched_yield	158
#define __NR_sched_get_priority_max	159
#define __NR_sched_get_priority_min	160
#define __NR_sched_rr_get_interval	161
#define __NR_nanosleep	162
#define __NR_mremap	163
#define __NR_setresuid	164
#define __NR_getresuid	165
#define __NR_poll	168
#define __NR_nfsservctl	169
#define __NR_setresgid	170
#define __NR_getresgid	171
#define __NR_prctl	172
#define __NR_rt_sigreturn	173
#define __NR_rt_sigaction	174
#define __NR_rt_sigprocmask	175
#define __NR_rt_sigpending	176
#define __NR_rt_sigtimedwait	177
#define __NR_rt_sigqueueinfo	178
#define __NR_rt_sigsuspend	179
#define __NR_pread64	180
#define __NR_pwrite64	181
#define __NR_chown	182
#define __NR_getcwd	183
#define __NR_capget	184
#define __NR_capset	185
#define __NR_sigaltstack	186
#define __NR_sendfile	187
#define __NR_vfork	190
#define __NR_ugetrlimit	191
#define __NR_mmap2	192
#define __NR_truncate64	193
#define __NR_ftruncate64	194
#define __NR_stat64	195
#define __NR_lstat64	196
#define __NR_fstat64	197
#define __NR_lchown32	198
#define __NR_getuid32	199
#define __NR_getgid32	200
#define __NR_geteuid32	201
#define __NR_getegid32	202
#define __NR_setreuid32	203
#define __NR_setregid32	204
#define __NR_getgroups32	205
#define __NR_setgroups32	206
#define __NR_fchown32	207
#define __NR_setresuid32	208
#define __NR_getresuid32	209
#define __NR_setresgid32	210
#define __NR_getresgid32	211
#define __NR_chown32	212
#define __NR_setuid32	213
#define __NR_setgid32	214
#define __NR_setfsuid32	215
#define __NR_setfsgid32	216
#define __NR_getdents64	217
#define __NR_pivot_root	218
#define __NR_mincore	219
#define __NR_madvise	220
#define __NR_fcntl64	221
#define __NR_gettid	224
#define __NR_readahead	225
#define __NR_setxattr	226
#define __NR_lsetxattr	227
#define __NR_fsetxattr	228
#define __NR_getxattr	229
#define __NR_lgetxattr	230
#define __NR_fgetxattr	231
#define __NR_listxattr	232
#define __NR_llistxattr	233
#define __NR_flistxattr	234
#define __NR_removexattr	235
#define __NR_lremovexattr	236
#define __NR_fremovexattr	237
#define __NR_tkill	238
#define __NR_sendfile64	239
#define __NR_futex	240
#define __NR_sched_setaffinity	241
#define __NR_sched_getaffinity	242
#define __NR_io_setup	243
#define __NR_io_destroy	244
#define __NR_io_getevents	245
#define __NR_io_submit	246
#define __NR_io_cancel	247
#define __NR_exit_group	248
#define __NR_lookup_dcookie	249
#define __NR_epoll_create	250
#define __NR_epoll_ctl	251
#define __NR_epoll_wait	252
#define __NR_remap_file_pages	253
#define __NR_set_tid_address	256
#define __NR_timer_create	257
#define __NR_timer_settime32	258
#define __NR_timer_gettime32	259
#define __NR_timer_getoverrun	260
#define __NR_timer_delete	261
#define __NR_clock_settime32	262
#define __NR_clock_gettime32	263
#define __NR_clock_getres_time32	264
#define __NR_clock_nanosleep_time32	265
#define __NR_statfs64	266
#define __NR_fstatfs64	267
#define __NR_tgkill	268
#define __NR_utimes	269
#define __NR_fadvise64_64	270
#define __NR_arm_fadvise64_64	270
#define __NR_pciconfig_iobase	271
#define __NR_pciconfig_read	272
#define __NR_pciconfig_write	273
#define __NR_mq_open	274
#define __NR_mq_unlink	275
#define __NR_mq_timedsend	276
#define __NR_mq_timedreceive	277
#define __NR_mq_notify	278
#define __NR_mq_getsetattr	279
#define __NR_waitid	280
#define __NR_socket	281
#define __NR_bind	282
#define __NR_connect	283
#define __NR_listen	284
#define __NR_accept	285
#define __NR_getsockname	286
#define __NR_getpeername	287
#define __NR_socketpair	288
#define __NR_send	289
#define __NR_sendto	290
#define __NR_recv	291
#define __NR_recvfrom	292
#define __NR_shutdown	293
#define __NR_setsockopt	294
#define __NR_getsockopt	295
#define __NR_sendmsg	296
#define __NR_recvmsg	297
#define __NR_semop	298
#define __NR_semget	299
#define __NR_semctl	300
#define __NR_msgsnd	301
#define __NR_msgrcv	302
#define __NR_msgget	303
#define __NR_msgctl	304
#define __NR_shmat	305
#define __NR_shmdt	306
#define __NR_shmget	307
#define __NR_shmctl	308
#define __NR_add_key	309
#define __NR_request_key	310
#define __NR_keyctl	311
#define __NR_semtimedop	312
#define __NR_vserver	313
#define __NR_ioprio_set	314
#define __NR_ioprio_get	315
#define __NR_inotify_init	316
#define __NR_inotify_add_watch	317
#define __NR_inotify_rm_watch	318
#define __NR_mbind	319
#define __NR_get_mempolicy	320
#define __NR_set_mempolicy	321
#define __NR_openat	322
#define __NR_mkdirat	323
#define __NR_mknodat	324
#define __NR_fchownat	325
#define __NR_futimesat	326
#define __NR_fstatat64	327
#define __NR_unlinkat	328
#define __NR_renameat	329
#define __NR_linkat	330
#define __NR_symlinkat	331
#define __NR_readlinkat	332
#define __NR_fchmodat	333
#define __NR_faccessat	334
#define __NR_pselect6	335
#define __NR_ppoll	336
#define __NR_unshare	337
#define __NR_set_robust_list	338
#define __NR_get_robust_list	339
#define __NR_splice	340
#define __NR_sync_file_range2	341
#define __NR_arm_sync_file_range	341
#define __NR_tee	342
#define __NR_vmsplice	343
#define __NR_move_pages	344
#define __NR_getcpu	345
#define __NR_epoll_pwait	346
#define __NR_kexec_load	347
#define __NR_utimensat	348
#define __NR_signalfd	349
#define __NR_timerfd_create	350
#define __NR_eventfd	351
#define __NR_fallocate	352
#define __NR_timerfd_settime32	353
#define __NR_timerfd_gettime32	354
#define __NR_signalfd4	355
#define __NR_eventfd2	356
#define __NR_epoll_create1	357
#define __NR_dup3	358
#define __NR_pipe2	359
#define __NR_inotify_init1	360
#define __NR_preadv	361
#define __NR_pwritev	362
#define __NR_rt_tgsigqueueinfo	363
#define __NR_perf_event_open	364
#define __NR_recvmmsg	365
#define __NR_accept4	366
#define __NR_fanotify_init	367
#define __NR_fanotify_mark	368
#define __NR_prlimit64	369
#define __NR_name_to_handle_at	370
#define __NR_open_by_handle_at	371
#define __NR_clock_adjtime	372
#define __NR_syncfs	373
#define __NR_sendmmsg	374
#define __NR_setns	375
#define __NR_process_vm_readv	376
#define __NR_process_vm_writev	377
#define __NR_kcmp		378
#define __NR_finit_module	379
#define __NR_sched_setattr	380
#define __NR_sched_getattr	381
#define __NR_renameat2	382
#define __NR_seccomp	383
#define __NR_getrandom	384
#define __NR_memfd_create	385
#define __NR_bpf	386
#define __NR_execveat	387
#define __NR_userfaultfd	388
#define __NR_membarrier		389
#define __NR_mlock2		390
#define __NR_copy_file_range	391
#define __NR_preadv2	392
#define __NR_pwritev2	393
#define __NR_pkey_mprotect	394
#define __NR_pkey_alloc	395
#define __NR_pkey_free	396
#define __NR_statx	397
#define __NR_rseq	398
#define __NR_io_pgetevents	399
#define __NR_migrate_pages	400
#define __NR_kexec_file_load	401
#define __NR_clock_gettime64	403
#define __NR_clock_settime64	404
#define __NR_clock_adjtime64	405
#define __NR_clock_getres_time64	406
#define __NR_clock_nanosleep_time64	407
#define __NR_timer_gettime64	408
#define __NR_timer_settime64	409
#define __NR_timerfd_gettime64	410
#define __NR_timerfd_settime64	411
#define __NR_utimensat_time64	412
#define __NR_pselect6_time64	413
#define __NR_ppoll_time64	414
#define __NR_io_pgetevents_time64	416
#define __NR_recvmmsg_time64	417
#define __NR_mq_timedsend_time64	418
#define __NR_mq_timedreceive_time64	419
#define __NR_semtimedop_time64	420
#define __NR_rt_sigtimedwait_time64	421
#define __NR_futex_time64	422
#define __NR_sched_rr_get_interval_time64	423
#define __NR_pidfd_send_signal	424
#define __NR_io_uring_setup	425
#define __NR_io_uring_enter	426
#define __NR_io_uring_register	427
#define __NR_open_tree		428
#define __NR_move_mount		429
#define __NR_fsopen		430
#define __NR_fsconfig		431
#define __NR_fsmount		432
#define __NR_fspick		433
#define __NR_pidfd_open		434
#define __NR_clone3		435
#define __NR_close_range	436
#define __NR_openat2		437
#define __NR_pidfd_getfd	438
#define __NR_faccessat2		439
#define __NR_process_madvise	440
#define __NR_epoll_pwait2	441
#define __NR_mount_setattr	442
#define __NR_landlock_create_ruleset	444
#define __NR_landlock_add_rule	445
#define __NR_landlock_restrict_self	446

#define __ARM_NR_breakpoint	0x0f0001
#define __ARM_NR_cacheflush	0x0f0002
#define __ARM_NR_usr26		0x0f0003
#define __ARM_NR_usr32		0x0f0004
#define __ARM_NR_set_tls	0x0f0005
#define __ARM_NR_get_tls	0x0f0006

debug log:

solving 048fdea7 ...
found 048fdea7 in https://git.vuxu.org/mirror/musl/

Code repositories for project(s) associated with this public inbox

	https://git.vuxu.org/mirror/musl/

This is a public inbox, see mirroring instructions
for how to clone and mirror all data and code used for this inbox;
as well as URLs for NNTP newsgroup(s).