mailing list of musl libc
 help / color / mirror / code / Atom feed
689ff36b81c92be520ddfa61029fc1d8573cae67 blob 13232 bytes (raw)

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
 
#define __NR_io_setup          0
#define __NR_io_destroy         1
#define __NR_io_submit         2
#define __NR_io_cancel         3
#define __NR_io_getevents        4
#define __NR_setxattr          5
#define __NR_lsetxattr         6
#define __NR_fsetxattr         7
#define __NR_getxattr          8
#define __NR_lgetxattr         9
#define __NR_fgetxattr         10
#define __NR_listxattr         11
#define __NR_llistxattr         12
#define __NR_flistxattr         13
#define __NR_removexattr        14
#define __NR_lremovexattr        15
#define __NR_fremovexattr        16
#define __NR_getcwd           17
#define __NR_lookup_dcookie       18
#define __NR_eventfd2          19
#define __NR_epoll_create1       20
#define __NR_epoll_ctl         21
#define __NR_epoll_pwait        22
#define __NR_dup            23
#define __NR_dup3            24
#define __NR3264_fcntl         25
#define __NR_inotify_init1       26
#define __NR_inotify_add_watch     27
#define __NR_inotify_rm_watch      28
#define __NR_ioctl           29
#define __NR_ioprio_set         30
#define __NR_ioprio_get         31
#define __NR_flock           32
#define __NR_mknodat          33
#define __NR_mkdirat          34
#define __NR_unlinkat          35
#define __NR_symlinkat         36
#define __NR_linkat           37
#define __NR_umount2          39
#define __NR_mount           40
#define __NR_pivot_root         41
#define __NR_nfsservctl         42
#define __NR3264_statfs         43
#define __NR3264_fstatfs        44
#define __NR3264_truncate        45
#define __NR3264_ftruncate       46
#define __NR_fallocate         47
#define __NR_faccessat         48
#define __NR_chdir           49
#define __NR_fchdir           50
#define __NR_chroot           51
#define __NR_fchmod           52
#define __NR_fchmodat          53
#define __NR_fchownat          54
#define __NR_fchown           55
#define __NR_openat           56
#define __NR_close           57
#define __NR_vhangup          58
#define __NR_pipe2           59
#define __NR_quotactl          60
#define __NR_getdents64         61
#define __NR3264_lseek         62
#define __NR_read            63
#define __NR_write           64
#define __NR_readv           65
#define __NR_writev           66
#define __NR_pread64          67
#define __NR_pwrite64          68
#define __NR_preadv           69
#define __NR_pwritev          70
#define __NR3264_sendfile        71
#define __NR_pselect6          72
#define __NR_ppoll           73
#define __NR_signalfd4         74
#define __NR_vmsplice          75
#define __NR_splice           76
#define __NR_tee            77
#define __NR_readlinkat         78
#define __NR_sync            81
#define __NR_fsync           82
#define __NR_fdatasync         83
#define __NR_sync_file_range      84
#define __NR_timerfd_create       85
#define __NR_timerfd_settime      86
#define __NR_timerfd_gettime      87
#define __NR_utimensat         88
#define __NR_acct            89
#define __NR_capget           90
#define __NR_capset           91
#define __NR_personality        92
#define __NR_exit            93
#define __NR_exit_group         94
#define __NR_waitid           95
#define __NR_set_tid_address      96
#define __NR_unshare          97
#define __NR_futex           98
#define __NR_set_robust_list      99
#define __NR_get_robust_list      100
#define __NR_nanosleep         101
#define __NR_getitimer         102
#define __NR_setitimer         103
#define __NR_kexec_load         104
#define __NR_init_module        105
#define __NR_delete_module       106
#define __NR_timer_create        107
#define __NR_timer_gettime       108
#define __NR_timer_getoverrun      109
#define __NR_timer_settime       110
#define __NR_timer_delete        111
#define __NR_clock_settime       112
#define __NR_clock_gettime       113
#define __NR_clock_getres        114
#define __NR_clock_nanosleep      115
#define __NR_syslog           116
#define __NR_ptrace           117
#define __NR_sched_setparam       118
#define __NR_sched_setscheduler     119
#define __NR_sched_getscheduler     120
#define __NR_sched_getparam       121
#define __NR_sched_setaffinity     122
#define __NR_sched_getaffinity     123
#define __NR_sched_yield        124
#define __NR_sched_get_priority_max   125
#define __NR_sched_get_priority_min   126
#define __NR_sched_rr_get_interval   127
#define __NR_restart_syscall      128
#define __NR_kill            129
#define __NR_tkill           130
#define __NR_tgkill           131
#define __NR_sigaltstack        132
#define __NR_rt_sigsuspend       133
#define __NR_rt_sigaction        134
#define __NR_rt_sigprocmask       135
#define __NR_rt_sigpending       136
#define __NR_rt_sigtimedwait      137
#define __NR_rt_sigqueueinfo      138
#define __NR_rt_sigreturn        139
#define __NR_setpriority        140
#define __NR_getpriority        141
#define __NR_reboot           142
#define __NR_setregid          143
#define __NR_setgid           144
#define __NR_setreuid          145
#define __NR_setuid           146
#define __NR_setresuid         147
#define __NR_getresuid         148
#define __NR_setresgid         149
#define __NR_getresgid         150
#define __NR_setfsuid          151
#define __NR_setfsgid          152
#define __NR_times           153
#define __NR_setpgid          154
#define __NR_getpgid          155
#define __NR_getsid           156
#define __NR_setsid           157
#define __NR_getgroups         158
#define __NR_setgroups         159
#define __NR_uname           160
#define __NR_sethostname        161
#define __NR_setdomainname       162
#define __NR_getrlimit         163
#define __NR_setrlimit         164
#define __NR_getrusage         165
#define __NR_umask           166
#define __NR_prctl           167
#define __NR_getcpu           168
#define __NR_gettimeofday        169
#define __NR_settimeofday        170
#define __NR_adjtimex          171
#define __NR_getpid           172
#define __NR_getppid          173
#define __NR_getuid           174
#define __NR_geteuid          175
#define __NR_getgid           176
#define __NR_getegid          177
#define __NR_gettid           178
#define __NR_sysinfo          179
#define __NR_mq_open          180
#define __NR_mq_unlink         181
#define __NR_mq_timedsend        182
#define __NR_mq_timedreceive      183
#define __NR_mq_notify         184
#define __NR_mq_getsetattr       185
#define __NR_msgget           186
#define __NR_msgctl           187
#define __NR_msgrcv           188
#define __NR_msgsnd           189
#define __NR_semget           190
#define __NR_semctl           191
#define __NR_semtimedop         192
#define __NR_semop           193
#define __NR_shmget           194
#define __NR_shmctl           195
#define __NR_shmat           196
#define __NR_shmdt           197
#define __NR_socket           198
#define __NR_socketpair         199
#define __NR_bind            200
#define __NR_listen           201
#define __NR_accept           202
#define __NR_connect          203
#define __NR_getsockname        204
#define __NR_getpeername        205
#define __NR_sendto           206
#define __NR_recvfrom          207
#define __NR_setsockopt         208
#define __NR_getsockopt         209
#define __NR_shutdown          210
#define __NR_sendmsg          211
#define __NR_recvmsg          212
#define __NR_readahead         213
#define __NR_brk            214
#define __NR_munmap           215
#define __NR_mremap           216
#define __NR_add_key          217
#define __NR_request_key        218
#define __NR_keyctl           219
#define __NR_clone           220
#define __NR_execve           221
#define __NR3264_mmap          222
#define __NR3264_fadvise64       223
#define __NR_swapon           224
#define __NR_swapoff          225
#define __NR_mprotect          226
#define __NR_msync           227
#define __NR_mlock           228
#define __NR_munlock          229
#define __NR_mlockall          230
#define __NR_munlockall         231
#define __NR_mincore          232
#define __NR_madvise          233
#define __NR_remap_file_pages      234
#define __NR_mbind           235
#define __NR_get_mempolicy       236
#define __NR_set_mempolicy       237
#define __NR_migrate_pages       238
#define __NR_move_pages         239
#define __NR_rt_tgsigqueueinfo     240
#define __NR_perf_event_open      241
#define __NR_accept4          242
#define __NR_recvmmsg          243
#define __NR_arch_specific_syscall   244
#define __NR_wait4           260
#define __NR_prlimit64         261
#define __NR_fanotify_init       262
#define __NR_fanotify_mark       263
#define __NR_name_to_handle_at     264
#define __NR_open_by_handle_at     265
#define __NR_clock_adjtime       266
#define __NR_syncfs           267
#define __NR_setns           268
#define __NR_sendmmsg          269
#define __NR_process_vm_readv      270
#define __NR_process_vm_writev     271
#define __NR_kcmp            272
#define __NR_finit_module        273
#define __NR_sched_setattr       274
#define __NR_sched_getattr       275
#define __NR_renameat2         276
#define __NR_seccomp          277
#define __NR_getrandom         278
#define __NR_memfd_create        279
#define __NR_bpf            280
#define __NR_execveat          281
#define __NR_userfaultfd        282
#define __NR_membarrier         283
#define __NR_mlock2           284
#define __NR_copy_file_range      285
#define __NR_preadv2          286
#define __NR_pwritev2          287
#define __NR_pkey_mprotect       288
#define __NR_pkey_alloc         289
#define __NR_pkey_free         290
#define __NR_statx           291
#define __NR_io_pgetevents       292
#define __NR_rseq            293
#define __NR_kexec_file_load      294
#define __NR_pidfd_send_signal     424
#define __NR_io_uring_setup       425
#define __NR_io_uring_enter       426
#define __NR_io_uring_register     427
#define __NR_open_tree		    428
#define __NR_move_mount		    429
#define __NR_fsopen		    430
#define __NR_fsconfig		    431
#define __NR_fsmount		    432
#define __NR_fspick		    433
#define __NR_pidfd_open		    434
#define __NR_clone3		    435
#define __NR_close_range	    436
#define __NR_openat2		    437
#define __NR_pidfd_getfd	    438
#define __NR_faccessat2		    439
#define __NR_process_madvise	    440
#define __NR_fcntl           __NR3264_fcntl
#define __NR_statfs           __NR3264_statfs
#define __NR_fstatfs          __NR3264_fstatfs
#define __NR_truncate          __NR3264_truncate
#define __NR_ftruncate         __NR3264_ftruncate
#define __NR_lseek           __NR3264_lseek
#define __NR_sendfile          __NR3264_sendfile
#define __NR_mmap            __NR3264_mmap
#define __NR_fadvise64         __NR3264_fadvise64
debug log:

solving 689ff36b ...
found 689ff36b in https://inbox.vuxu.org/musl/f8e4bbaf-14c1-b79d-de75-d4168da5a5d8@loongson.cn/ ||
	https://inbox.vuxu.org/musl/61ffb0ce-85fc-49d9-8599-22c2fa2a6ed5@loongson.cn/ ||
	https://inbox.vuxu.org/musl/6d1b87b7-25da-8707-791d-40c4d44e90d2@loongson.cn/ ||
	https://inbox.vuxu.org/musl/c6c18c0d-7244-2cb2-a99c-a520a88bc704@loongson.cn/ ||
	https://inbox.vuxu.org/musl/86910db7-be22-b09f-991b-cd8b242325a0@loongson.cn/

applying [1/5] https://inbox.vuxu.org/musl/f8e4bbaf-14c1-b79d-de75-d4168da5a5d8@loongson.cn/
diff --git a/arch/loongarch64/bits/syscall.h.in b/arch/loongarch64/bits/syscall.h.in
new file mode 100644
index 00000000..689ff36b

Checking patch arch/loongarch64/bits/syscall.h.in...
Applied patch arch/loongarch64/bits/syscall.h.in cleanly.

skipping https://inbox.vuxu.org/musl/61ffb0ce-85fc-49d9-8599-22c2fa2a6ed5@loongson.cn/ for 689ff36b
skipping https://inbox.vuxu.org/musl/6d1b87b7-25da-8707-791d-40c4d44e90d2@loongson.cn/ for 689ff36b
skipping https://inbox.vuxu.org/musl/c6c18c0d-7244-2cb2-a99c-a520a88bc704@loongson.cn/ for 689ff36b
skipping https://inbox.vuxu.org/musl/86910db7-be22-b09f-991b-cd8b242325a0@loongson.cn/ for 689ff36b
index at:
100644 689ff36b81c92be520ddfa61029fc1d8573cae67	arch/loongarch64/bits/syscall.h.in

Code repositories for project(s) associated with this public inbox

	https://git.vuxu.org/mirror/musl/

This is a public inbox, see mirroring instructions
for how to clone and mirror all data and code used for this inbox;
as well as URLs for NNTP newsgroup(s).