mailing list of musl libc
 help / color / mirror / code / Atom feed
6b30ffddfb49fb659cbb592d682df40783aae9ed blob 15791 bytes (raw)

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
 
#define __NR_exit             1
#define __NR_fork             2
#define __NR_read             3
#define __NR_write            4
#define __NR_open             5
#define __NR_close            6
#define __NR_restart_syscall       7
#define __NR_creat            8
#define __NR_link             9
#define __NR_unlink           10
#define __NR_execve           11
#define __NR_chdir            12
#define __NR_mknod            14
#define __NR_chmod            15
#define __NR_lseek            19
#define __NR_getpid           20
#define __NR_mount            21
#define __NR_umount           22
#define __NR_ptrace           26
#define __NR_alarm            27
#define __NR_pause            29
#define __NR_utime            30
#define __NR_access           33
#define __NR_nice            34
#define __NR_sync            36
#define __NR_kill            37
#define __NR_rename           38
#define __NR_mkdir            39
#define __NR_rmdir            40
#define __NR_dup             41
#define __NR_pipe            42
#define __NR_times            43
#define __NR_brk             45
#define __NR_signal           48
#define __NR_acct            51
#define __NR_umount2           52
#define __NR_ioctl            54
#define __NR_fcntl            55
#define __NR_setpgid           57
#define __NR_umask            60
#define __NR_chroot           61
#define __NR_ustat            62
#define __NR_dup2            63
#define __NR_getppid           64
#define __NR_getpgrp           65
#define __NR_setsid           66
#define __NR_sigaction          67
#define __NR_sigsuspend         72
#define __NR_sigpending         73
#define __NR_sethostname         74
#define __NR_setrlimit          75
#define __NR_getrusage          77
#define __NR_gettimeofday        78
#define __NR_settimeofday        79
#define __NR_symlink           83
#define __NR_readlink          85
#define __NR_uselib           86
#define __NR_swapon           87
#define __NR_reboot           88
#define __NR_readdir           89
#define __NR_mmap            90
#define __NR_munmap           91
#define __NR_truncate          92
#define __NR_ftruncate          93
#define __NR_fchmod           94
#define __NR_getpriority         96
#define __NR_setpriority         97
#define __NR_statfs           99
#define __NR_fstatfs          100
#define __NR_socketcall         102
#define __NR_syslog           103
#define __NR_setitimer         104
#define __NR_getitimer         105
#define __NR_stat            106
#define __NR_lstat           107
#define __NR_fstat           108
#define __NR_lookup_dcookie       110
#define __NR_vhangup          111
#define __NR_idle            112
#define __NR_wait4           114
#define __NR_swapoff          115
#define __NR_sysinfo          116
#define __NR_ipc            117
#define __NR_fsync           118
#define __NR_sigreturn         119
#define __NR_clone           120
#define __NR_setdomainname       121
#define __NR_uname           122
#define __NR_adjtimex          124
#define __NR_mprotect          125
#define __NR_sigprocmask        126
#define __NR_create_module       127
#define __NR_init_module        128
#define __NR_delete_module       129
#define __NR_get_kernel_syms      130
#define __NR_quotactl          131
#define __NR_getpgid          132
#define __NR_fchdir           133
#define __NR_bdflush          134
#define __NR_sysfs           135
#define __NR_personality        136
#define __NR_afs_syscall        137
#define __NR_getdents          141
#define __NR_select           142
#define __NR_flock           143
#define __NR_msync           144
#define __NR_readv           145
#define __NR_writev           146
#define __NR_getsid           147
#define __NR_fdatasync         148
#define __NR__sysctl          149
#define __NR_mlock           150
#define __NR_munlock          151
#define __NR_mlockall          152
#define __NR_munlockall         153
#define __NR_sched_setparam       154
#define __NR_sched_getparam       155
#define __NR_sched_setscheduler     156
#define __NR_sched_getscheduler     157
#define __NR_sched_yield        158
#define __NR_sched_get_priority_max   159
#define __NR_sched_get_priority_min   160
#define __NR_sched_rr_get_interval   161
#define __NR_nanosleep         162
#define __NR_mremap           163
#define __NR_query_module        167
#define __NR_poll            168
#define __NR_nfsservctl         169
#define __NR_prctl           172
#define __NR_rt_sigreturn        173
#define __NR_rt_sigaction        174
#define __NR_rt_sigprocmask       175
#define __NR_rt_sigpending       176
#define __NR_rt_sigtimedwait      177
#define __NR_rt_sigqueueinfo      178
#define __NR_rt_sigsuspend       179
#define __NR_pread64          180
#define __NR_pwrite64          181
#define __NR_getcwd           183
#define __NR_capget           184
#define __NR_capset           185
#define __NR_sigaltstack        186
#define __NR_sendfile          187
#define __NR_getpmsg          188
#define __NR_putpmsg          189
#define __NR_vfork           190
#define __NR_getrlimit         191
#define __NR_lchown           198
#define __NR_getuid           199
#define __NR_getgid           200
#define __NR_geteuid          201
#define __NR_getegid          202
#define __NR_setreuid          203
#define __NR_setregid          204
#define __NR_getgroups         205
#define __NR_setgroups         206
#define __NR_fchown           207
#define __NR_setresuid         208
#define __NR_getresuid         209
#define __NR_setresgid         210
#define __NR_getresgid         211
#define __NR_chown           212
#define __NR_setuid           213
#define __NR_setgid           214
#define __NR_setfsuid          215
#define __NR_setfsgid          216
#define __NR_pivot_root         217
#define __NR_mincore          218
#define __NR_madvise          219
#define __NR_getdents64         220
#define __NR_readahead         222
#define __NR_setxattr          224
#define __NR_lsetxattr         225
#define __NR_fsetxattr         226
#define __NR_getxattr          227
#define __NR_lgetxattr         228
#define __NR_fgetxattr         229
#define __NR_listxattr         230
#define __NR_llistxattr         231
#define __NR_flistxattr         232
#define __NR_removexattr        233
#define __NR_lremovexattr        234
#define __NR_fremovexattr        235
#define __NR_gettid           236
#define __NR_tkill           237
#define __NR_futex           238
#define __NR_sched_setaffinity     239
#define __NR_sched_getaffinity     240
#define __NR_tgkill           241
#define __NR_io_setup          243
#define __NR_io_destroy         244
#define __NR_io_getevents        245
#define __NR_io_submit         246
#define __NR_io_cancel         247
#define __NR_exit_group         248
#define __NR_epoll_create        249
#define __NR_epoll_ctl         250
#define __NR_epoll_wait         251
#define __NR_set_tid_address      252
#define __NR_fadvise64         253
#define __NR_timer_create        254
#define __NR_timer_settime       255
#define __NR_timer_gettime       256
#define __NR_timer_getoverrun      257
#define __NR_timer_delete        258
#define __NR_clock_settime       259
#define __NR_clock_gettime       260
#define __NR_clock_getres        261
#define __NR_clock_nanosleep      262
#define __NR_statfs64          265
#define __NR_fstatfs64         266
#define __NR_remap_file_pages      267
#define __NR_mbind           268
#define __NR_get_mempolicy       269
#define __NR_set_mempolicy       270
#define __NR_mq_open          271
#define __NR_mq_unlink         272
#define __NR_mq_timedsend        273
#define __NR_mq_timedreceive      274
#define __NR_mq_notify         275
#define __NR_mq_getsetattr       276
#define __NR_kexec_load         277
#define __NR_add_key          278
#define __NR_request_key        279
#define __NR_keyctl           280
#define __NR_waitid           281
#define __NR_ioprio_set         282
#define __NR_ioprio_get         283
#define __NR_inotify_init        284
#define __NR_inotify_add_watch     285
#define __NR_inotify_rm_watch      286
#define __NR_migrate_pages       287
#define __NR_openat           288
#define __NR_mkdirat          289
#define __NR_mknodat          290
#define __NR_fchownat          291
#define __NR_futimesat         292
#define __NR_newfstatat         293
#define __NR_unlinkat          294
#define __NR_renameat          295
#define __NR_linkat           296
#define __NR_symlinkat         297
#define __NR_readlinkat         298
#define __NR_fchmodat          299
#define __NR_faccessat         300
#define __NR_pselect6          301
#define __NR_ppoll           302
#define __NR_unshare          303
#define __NR_set_robust_list      304
#define __NR_get_robust_list      305
#define __NR_splice           306
#define __NR_sync_file_range      307
#define __NR_tee            308
#define __NR_vmsplice          309
#define __NR_move_pages         310
#define __NR_getcpu           311
#define __NR_epoll_pwait        312
#define __NR_utimes           313
#define __NR_fallocate         314
#define __NR_utimensat         315
#define __NR_signalfd          316
#define __NR_timerfd          317
#define __NR_eventfd          318
#define __NR_timerfd_create       319
#define __NR_timerfd_settime      320
#define __NR_timerfd_gettime      321
#define __NR_signalfd4         322
#define __NR_eventfd2          323
#define __NR_inotify_init1       324
#define __NR_pipe2           325
#define __NR_dup3            326
#define __NR_epoll_create1       327
#define __NR_preadv           328
#define __NR_pwritev          329
#define __NR_rt_tgsigqueueinfo     330
#define __NR_perf_event_open      331
#define __NR_fanotify_init       332
#define __NR_fanotify_mark       333
#define __NR_prlimit64         334
#define __NR_name_to_handle_at     335
#define __NR_open_by_handle_at     336
#define __NR_clock_adjtime       337
#define __NR_syncfs           338
#define __NR_setns           339
#define __NR_process_vm_readv      340
#define __NR_process_vm_writev     341
#define __NR_s390_runtime_instr     342
#define __NR_kcmp            343
#define __NR_finit_module        344
#define __NR_sched_setattr       345
#define __NR_sched_getattr       346
#define __NR_renameat2         347
#define __NR_seccomp          348
#define __NR_getrandom         349
#define __NR_memfd_create        350
#define __NR_bpf            351
#define __NR_s390_pci_mmio_write    352
#define __NR_s390_pci_mmio_read     353
#define __NR_execveat          354
#define __NR_userfaultfd        355
#define __NR_membarrier         356
#define __NR_recvmmsg          357
#define __NR_sendmmsg          358
#define __NR_socket           359
#define __NR_socketpair         360
#define __NR_bind            361
#define __NR_connect          362
#define __NR_listen           363
#define __NR_accept4          364
#define __NR_getsockopt         365
#define __NR_setsockopt         366
#define __NR_getsockname        367
#define __NR_getpeername        368
#define __NR_sendto           369
#define __NR_sendmsg          370
#define __NR_recvfrom          371
#define __NR_recvmsg          372
#define __NR_shutdown          373
#define __NR_mlock2           374
#define __NR_copy_file_range      375
#define __NR_preadv2          376
#define __NR_pwritev2          377
#define __NR_s390_guarded_storage    378
#define __NR_statx           379
#define __NR_s390_sthyi         380
#define __NR_kexec_file_load      381
#define __NR_io_pgetevents       382
#define __NR_rseq            383
#define __NR_pkey_mprotect       384
#define __NR_pkey_alloc         385
#define __NR_pkey_free         386
#define __NR_semtimedop         392
#define __NR_semget           393
#define __NR_semctl           394
#define __NR_shmget           395
#define __NR_shmctl           396
#define __NR_shmat           397
#define __NR_shmdt           398
#define __NR_msgget           399
#define __NR_msgsnd           400
#define __NR_msgrcv           401
#define __NR_msgctl           402
#define __NR_pidfd_send_signal     424
#define __NR_io_uring_setup       425
#define __NR_io_uring_enter       426
#define __NR_io_uring_register     427
#define __NR_open_tree		428
#define __NR_move_mount		429
#define __NR_fsopen		430
#define __NR_fsconfig		431
#define __NR_fsmount		432
#define __NR_fspick		433
#define __NR_pidfd_open		434
#define __NR_clone3		435
#define __NR_close_range	436
#define __NR_openat2		437
#define __NR_pidfd_getfd	438
#define __NR_faccessat2		439
#define __NR_process_madvise	440
#define __NR_epoll_pwait2	441
#define __NR_mount_setattr	442
#define __NR_quotactl_fd	443
#define __NR_landlock_create_ruleset	444
#define __NR_landlock_add_rule	445
#define __NR_landlock_restrict_self	446

debug log:

solving 6b30ffdd ...
found 6b30ffdd in https://inbox.vuxu.org/musl/20220404194933.GL1320090@port70.net/
found dfc38479 in https://git.vuxu.org/mirror/musl/
preparing index
index prepared:
100644 dfc384792a4d3795ae682c5fb9d84d3732ae8ec5	arch/s390x/bits/syscall.h.in

applying [1/1] https://inbox.vuxu.org/musl/20220404194933.GL1320090@port70.net/
diff --git a/arch/s390x/bits/syscall.h.in b/arch/s390x/bits/syscall.h.in
index dfc38479..6b30ffdd 100644

Checking patch arch/s390x/bits/syscall.h.in...
Applied patch arch/s390x/bits/syscall.h.in cleanly.

index at:
100644 6b30ffddfb49fb659cbb592d682df40783aae9ed	arch/s390x/bits/syscall.h.in

Code repositories for project(s) associated with this public inbox

	https://git.vuxu.org/mirror/musl/

This is a public inbox, see mirroring instructions
for how to clone and mirror all data and code used for this inbox;
as well as URLs for NNTP newsgroup(s).