ntg-context - mailing list for ConTeXt users
 help / color / mirror / Atom feed
* [NTG-context] Re: [NTG-bestuur] Fwd: Op de post: de doos achterin bevat je 2023 DVD en alle "oudere" maps&DVD spul dat ik nog had
    [not found] ` <A0754F8E-6375-4665-A31B-A50723DA1629@goddijn.com>
@ 2023-08-29 11:31  ` Hans Hagen
 0 siblings, 0 replies; only message in thread
From: Hans Hagen @ 2023-08-29 11:31 UTC (permalink / raw)
 To: Frans Goddijn, mailing list for ConTeXt users

On 8/29/2023 12:12 PM, Frans Goddijn wrote:
> er komen nog steeds Mapsen en pakketten retour die ik vervolgens opnieuw verzend. Voorlopig voor eigen rekening want telkens die kleine bedragen declareren is ook veel gedoe.
Dozen ... due juri had geen goed adres? Vreemd.

Mapsen ... een piek in niet doorgegeven verhuizingen ... misschien moet 
er ieder jaar een mail naar de ledenlijst dat men een nieuw adres moet 
doorgeven als van toepassing en zoniet .. dan geen maps etc

Hans

-----------------------------------------------------------------
                      Hans Hagen | PRAGMA ADE
        Ridderstraat 27 | 8061 GH Hasselt | The Netherlands
    tel: 038 477 53 69 | www.pragma-ade.nl | www.pragma-pod.nl
-----------------------------------------------------------------

___________________________________________________________________________________
If your question is of interest to others as well, please add an entry to the Wiki!

maillist : ntg-context@ntg.nl / https://www.ntg.nl/mailman/listinfo/ntg-context
webpage : https://www.pragma-ade.nl / http://context.aanhet.net
archive : https://bitbucket.org/phg/context-mirror/commits/
wiki   : https://contextgarden.net
___________________________________________________________________________________

^ permalink raw reply	[flat|nested] only message in thread

only message in thread, other threads:[~2023-08-29 11:33 UTC | newest]

Thread overview: (only message) (download: mbox.gz / follow: Atom feed)
-- links below jump to the message on this page --
   [not found] <8AC6FB30-7AEC-4783-8888-58B2CC34B275@goddijn.com>
   [not found] ` <A0754F8E-6375-4665-A31B-A50723DA1629@goddijn.com>
2023-08-29 11:31  ` [NTG-context] Re: [NTG-bestuur] Fwd: Op de post: de doos achterin bevat je 2023 DVD en alle "oudere" maps&DVD spul dat ik nog had Hans Hagen

This is a public inbox, see mirroring instructions
for how to clone and mirror all data and code used for this inbox